Copyright © Your Website sammark.sk -  2017
Servis - opravy grafických kariet a BGA čipov
Servis tabletov

cennik

Servis tabletov
Servis tabletov
Poznámky :

Cenník platný od 6/2017 do odvolania
Cenník neuvádza presný popis práce, len informatívnu zlošku služby a to : názov služby, cena za služby, zahrnutie dielov.
Cenník je uvedený pre 1 množstvo.
Reklamačný poriadok k nahliadnutiu TU.
Pre viac informácií kontaktujte naše pracovisko.
WYSIWYG Web Builder